Про Нас

Громадська організація «ЦЕНТР ПЕТРА І ПАВЛА» є неприбутковою громадською організацією, яку створено на добровільних засадах громадянами України на основі єдності інтересів з метою спільної реалізації своїх прав і свобод, захисту своїх спільних інтересів та реалізації статутних завдань.

Метою діяльності ГО «ЦЕНТР ПЕТРА І ПАВЛА» є: захист прав і свобод людини та громадянина, задоволення їх соціальних та інших інтересів, а також здійснення безкорисливої діяльності в інтересах суспільства спрямованої на розвиток освіти, культури, духовності та науки.

Основними завданнями та напрямками діяльності ГО «ЦЕНТР ПЕТРА І ПАВЛА» є:

  • Сприяння розвитку здоров’я, творчого та інтелектуального потенціалу підростаючого покоління, створення необхідних умов для їх гармонійного розвитку ;
  • Розробка та втілення в життя програм з підтримки дітей та підлітків з неблагополучних сімей, незахищених верств населення та груп соціального розвитку;
  • Співпраця з інституціями зарубіжних країн з метою дотримання та захисту прав людини.